Junák - Svaz skautů a skautek, Kutná Hora
Posláním kutnohorského skautského střediska je soustavná a systematická práce s dětmi v duchu skautských principů:
  1. Vychováváme sebevědomé mladé lidi, odpovědné v myšlenkách a skutcích.
  2. Podporujeme kamarádství a spolupráci. Máme kolem sebe jedince, kteří jsou prospěšní svému okolí a celé společnosti.
  3. Budujeme kladný vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách.
1. oddíl - dívčí klikni pro více informací o oddílu
Vůdce: Bára Břinčilová
B.arushkaaa@seznam.cz
webové stránky 1.oddílu
1. dívčí skautský oddíl Kutná Hora
Jmenujeme se Vlčice a spolu s dalšími 3 oddíly obýváme Kutnohorské skautské středisko. Náš oddíl je dívčí a čítá asi 30 holek ve věku od 6 do 17 let. V oddíle najdete 2 družiny mladších děvčat (Světlušek), které se jmenují Kapičky a Včeličky. Starší děvčata (Skautky) si říkají Orlice.
Náš oddíl se po dlouhých dobách totality znovu obnovil v roce 1989.
Mezi speciality našeho oddílu patří vlastní verze Partičky, fantasy literatura, příroda, písničky od Nohavici, Pif Paf (hra).
Každý rok v létě zmizíme za humna na tradiční tábor a starší skautky začali jezdit i na letní vandr po českých luzích a hájích.
Naše pravidelné schůzky jsou vždy v pátek od 15:30 do 17:30 v kutnohorské skautské klubovně, která se nachází na těchto souřadnicích: 49°57'11.606"N, 15°15'25.938"E.
Přijďte mezi nás, přijímáme nováčky od 6 let.
3. oddíl - chlapecký klikni pro více informací o oddílu
Vůdce: Tomáš Fér
tomas.fer@centrum.cz
webové stránky 3.oddílu
3.chlapecký oddíl - družina mladších vlčat a družina starších skautů

Ve své současné podobě fungujeme od sametové revoluce. Historicky odkazujeme na 3. oddíl, který v Kutné Hoře byl v 60. letech.

Řídíme se heslem „skauting pro život“: Mladší se snažíme učit mj. manuální zručnosti, koexistenci s přírodou, kráse, orientaci, všímavosti a samostatnosti. Každý se také musí naučit žít v kolektivu - je to na něm, zda v oddíle zůstane nebo ne. U starších už to jsou organizační a vedoucí schopnosti a hlavně zodpovědnost. Typicky skautské činnosti ale také nechybí.

5. oddíl - dívčí klikni pro více informací o oddílu
Vůdce: Klára Ondráková
klara.ondrakova@gmail.com
webové stránky 5.oddílu
5. oddíl je skautský dívčí oddíl s dlouholetou tradicí. Momentálně ho navštěvuje 20 dětí ve věku od šesti do patnácti let, které jsou vedeny skupinou několika zkušených, nadšených vedoucích.
Oddíl je rozdělen podle věku do tří družin.
Všechny družiny se scházejí pravidelně každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve skautské klubovně na adrese Ku Ptáku 940.
Během roku pořádá oddíl nejrůznější akce, jako jsou víkendové výpravy, výlety, přespání a samozřejmě nechybí ani letní tábor či oblíbený vandr. Náš oddíl nabírá celoročně nové členy, vítána jsou všechna děvčata od první třídy, horní věková hranice není omezena.
7. oddíl - chlapecký klikni pro více informací o oddílu
Vůdce: Martin Levý, Originál
originalovi@post.cz
webové stránky 7.oddílu
Jsme 7. chlapecký oddíl, který překonal oba vládní zákazy junáka a naše historie sahá někam před rok 1960. Nyní si od roku 2011 říkáme nově oddíl Jestřábů.
Máme v oddíle dvě družiny: (starší kluci)Mufloni a (mladší kluci)Jestřábi.
Nyní máme 30 členů a cvičíme ducha i tělo v rámci skautských zákonů.
Učíme mladé kluky samostatnosti a dovednosti přežití v jakýchkoli podmínkách s využitím toho co je po ruce.
Scházíme se každý pátek od 16 do 18 na naší základně v ulici Ku Ptáku na Žižkově vedle vodohospodářů, kde jsou vítáni i nováčci. Nové členy nabíráme ve věku 6 - 12 let.
17. oddíl - Vydry, smíšený
Vůdce: Radka Kukrálová
radkakukralova@seznam.cz
webové stránky 17.oddílu
17. oddíl Vydry - smíšený oddíl
Roveři klikni pro více informací o oddílu
Vůdce: Petr Procházka, Prochor
prochymail@gmail.com
9. roverský kmen „Děti z Údolí červených mraků“ je smíšený oddíl fungující od roku 1995. Do jeho činnosti jsou zapojeni dospívající skauti (roveři) a skautky (rangers) z celého střediska, kteří se zároveň podílejí na fungování vlastních oddílů. Naši roveři organizují velké akce během roku (Mikulášská, Country bál, Ples) a spolupodílejí se na celostátních pravidelných akcí (Kapka, Betlémské světlo). Společně jezdí na víkendové akce a v době letních prázdnin na týdenní vandr do hor. Heslem roverů je Sloužím!, kterým se snaží po celý čas řídit.